Acte necesare

ACTE NECESARE INSCRIERE

PENTRU INSCRIEREA LA SCOALA SUNT NECESARE URMATOARELE DOCUMENTE:

 • Buletinul sau cartea de identitate a cursantului;

 • Avizul psihologic – se obtine de la centrele autorizate;

 • Fisa medicala – se obtine de la policlinicile autorizate;

PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI AUTO TEORETIC SI PRACTIC SUNT NECESARE:

 • Copie BI/CI;

 • Fisa scolarizare eliberata de catre scoala de soferi;

 • Cererea de prezentare examen;

 • Chitanta pentru achitarea taxei pentru permis in valoare de 68 LEI (se achita la TREZORERIE);

 • Cazier judiciar cu mentiunea “EXAMEN AUTO” – se elibereaza pe loc de la orice sectie de Politie

CONDITII DE INSCRIERE

 • Varsta minima pentru categoria B, BE, la momentul inscrierii este 18 ani fara 3 luni;
 • Cursantul trebuie sa fie apt din punct de vedere psihologic si medical;
 • Cursantul trebuie sa nu fi fost condamnat pentru infractiunile prevazute la Art.24 din O.U.G. 195/2002. ***

***Art.24 din O.U.G. 195.2002:

(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii isi au domiciliul sau resedinta.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) in localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.

(4) in cazul cetatenilor straini care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin regulament.

(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1).”